U bevindt zich hier:Nieuws»Ledenvergadering week verplaatst

Ledenvergadering week verplaatst

Niet op 26 oktober dus maar op 2 november.

Jammer voor de mensen die al lange tijd de 26e oktober in hun agenda hebben gereserveerd en al hun andere afspraken hierop aangepast hebben.

Agenda ledenvergadering vrijdag 2 november 2018 as 20.00 uur in de kantine

 1  Opening en mededelingen door de voorzitter
 2 Notulen algemene ledenvergadering 29 september 2017, zie verslag oktober 2017;
 3 Ingekomen stukken;
 4 Jaarverslag secretaris;
 5 Jaarverslag technische commissie;
 6 Jaarverslag activiteitencommissie;

 7

 

 

Financiële zaken penningmeester (stukken ter inzage in de bestuurskamer)
a. verslag seizoen 2017 -2018
b. Begroting seizoen 2018 – 2019
c. Voorstel contributie vaststelling seizoen 2019 – 2020

 8

 

 Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid:

Decharge verlening penningmeester en bestuur;

9 Huldiging jubilarissen (25 jaar en 40 jaar);:
10 Aanpassing Huishoudelijk Regelement (ligt ter inzage in de bestuurskamer)
11 Nieuwbouw kantine / kleedkamers: status en follow up

12

 

 

 

Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Suzanne van Velzen en Hans van Klink
Tussentijds afgetreden: Robby Feleus, secretaris en Louis Crijns, penningmeester. Als vervanger voor Louis was Michel Klippel afgelopen half jaar interim penningmeester.

Het bestuur stelt voor om hem te benoemen in de positie van penningmeester. Voor de secretaris staat de vacature open, geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter.
Mochten er tegenkandidaten voor bovenvermelde kandidaten zijn dan kunnen die schriftelijk aangemeld worden, door minimaal 3 leden ondertekend, bij de voorzitter.

13 Rondvraag
14 Afsluiting door de voorzitter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Naar de Top

© VV Wemeldinge 2018